Ter inzage: nieuw besluit inpassingsplan RijnlandRoute
Provinciale Staten (PS (Provinciale Staten)) van Zuid-Holland hebben op 23 maart 2016 een nieuw besluit genomen over het inpassingsplan RijnlandRoute. Daarbij zijn ten opzichte van het eerder op 10 december 2014 vastgestelde inpassingsplan wijzigingen aangebracht. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van 4 april tot en met 16 mei 2016 ter inzage.

Het besluit is genomen naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 27 januari 2016, nummers 201500779/1/R6, 201501507/1/R6, 201501213/1/R6 en 201501216/1/R6. Het besluit gaat over de volgende plandelen:

 • een aanpassing van de plangrens op de Verbeelding ter hoogte van de Europaweg in Leiden
 • een aanpassing in artikel 14 Verkeer van de Regels bij het inpassingsplan

De Crisis en herstelwet is van toepassing op het besluit.

Documenten inzien

U kunt de documenten digitaal inzien via ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer NL.IMRO.9928.DOSx2010x0022528RB-VA01 en via de planviewer. Het besluit van PS (Provinciale Staten) en de kennisgeving vindt u hiernaast bij Documenten.

Ook kunt u het besluit en de bijbehorende stukken tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

 • gemeentehuis Katwijk, Koningin Julianalaan 3 in Katwijk
 • gemeentehuis Wassenaar, Johan de Wittstraat 45 in Wassenaar
 • gemeentehuis Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13 in Oegstgeest
 • stadhuis Leiden, Stadhuisplein 1 in Leiden
 • gemeentehuis Voorschoten, balie sector Ruimte, Leidseweg 25 in Voorschoten
 • servicecentrum Leidschendam-Voorburg, Koningin Wilhelminalaan 2 in Leidschendam
 • gemeentehuis Zoeterwoude, Noordbuurtseweg 27 in Zoeterwoude-Dorp
 • het Loket Informatiediensten provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag

Beroep en verzoek om een voorlopige voorziening

De hieronder vermelde belanghebbenden kunnen van 4 april tot en met 16 mei 2016 tegen het besluit beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

 • belanghebbenden waarvan het beroep tegen de hiervoor genoemde plandelen gegrond is verklaard
 • belanghebbenden die bezwaren hebben tegen de wijzigingen die PS ten opzichte van het inpassingsplan van 10 december 2014 hebben aangebracht

Beroep staat alleen open tegen de hiervoor genoemde plandelen. Geen beroep staat open tegen het onherroepelijke deel van het inpassingsplan van 10 december 2014. Indien u beroep aantekent kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften en verzoeken om een voorlopige voorziening kunt u op de volgende wijze bij de Raad van State indienen:

Zowel voor het indienen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen. Hierover vindt u meer informatie op www.raadvanstate.nl.