Nieuwe verkeerssituatie bij Leiden-West
Vanaf eind mei 2019 komt bij Leiden-West (N206/A44) tijdelijk een nieuwe verkeerssituatie in de vorm van een gevlochten diamantsluiting. Aannemerscombinatie Comol5 heeft de oplossing bedacht om de aansluiting Leiden-West bereikbaar te houden tijdens de aanleg van de RijnlandRoute.

Gevlochten diamantaansluiting

In de nieuwe verkeerssituatie wordt het doorgaande verkeer gedurende 2,5 jaar op een natuurlijke manier naar de juiste rijstrook geleid. Hierdoor rijdt het verkeer over een korte lengte aan de linkerkant van de weg. Met behulp van verkeerslichten, belijning, verkeersborden, barriers en zichtschermen tussen de rijstroken wordt het verkeer in goede banen geleid. Net als nu zijn er in de tijdelijke situatie ook 2 x 2 rijstroken beschikbaar voor gemotoriseerd verkeer.

Unieke verkeerssituatie

Deze aanpak is nieuw in Nederland, maar niet in Amerika. Daar is het een vertrouwde oplossing onder de naam DDI (Diverging Diamant Interchange). Een DDI zorgt voor minder kruisend verkeer, waardoor de doorstroming verbetert en het aantal ongelukken daalt ten opzichte van een gewoon kruispunt.

Veilig, overzichtelijk en duidelijk

Voor de ingebruikname testte een panel van verkeersexperts en weggebruikers de verkeerssituatie in een virtuele omgeving met als belangrijkste aandachtspunten: veiligheid, overzichtelijkheid en duidelijkheid. Naar aanleiding van dit onderzoek is het ontwerp op onderdelen aangepast, zoals de bebording en zichtschermen. Omdat deze verkeerssituatie nieuw is in Nederland wordt er ook na de ingebruikname continu gemonitord.
Met behulp van deze simulatie kunt u alvast 4 routes van de DDI verkennen.

Voetgangers en fietsers

Voor voetgangers en fietsers zijn er aparte paden. Met bebording worden zij omgeleid via de Plesmanlaan, de Einsteinlaan en de Robert Boyleweg.

  1. Impressie

Afbeelding van de impressie van de verkeerssituatie Leiden-West voor de komende 2,5 jaar staat aan de rechterkant van de pagina.

  1. Schema

Afbeelding van de schematische weergave tijdelijke verkeerssituatie Leiden-West staan aan de rechterkant van de pagina.

Definitieve inrichting aansluiting Leiden-West

Op de aansluiting Leiden-West staat het verkeer nu regelmatig vast. Daarom wordt deze, als onderdeel van de RijnlandRoute, opnieuw ingericht. In de definitieve situatie, vanaf 2022, komen er aparte op- en afritten naar en van de A44 in de verschillende richtingen. Hierdoor worden verkeersstromen zoveel mogelijk gescheiden en kan het verkeer beter doorstromen, dankzij vrije rechtsaf bewegingen hoeft verkeer elkaar minder te kruisen. Voor fietsers komt er een fietstunnel door Leiden-West. Daardoor kunnen fietsers in de toekomst hier ook veiliger en sneller doorrijden.

  1. Impressie

Afbeelding van de impressie van de definitieve verkeerssituatie vanaf 2022 staat aan de rechterkant van de pagina.

  1. Schema

Afbeelding van de schematische weergave definitieve herinrichting staat aan de rechterkant van de pagina.


Tijdelijke situatie: bekijk de impressie

Impressie tijdelijke situatie

Impressie van de verkeerssituatie Leiden-West voor de komende 2,5 jaar.

Tijdelijke situatie: bekijk het schema

Afbeelding schema tijdelijke situatie Leiden-West

Schematische weergave van de verkeerssituatie Leiden-West voor de komende 2,5 jaar.

Definitieve situatie; bekijk de impressie

N434-A44-A4-aansluiting Leiden-West

Schematische weergave definitieve verkeerssituatie Leiden-West vanaf 2022.

Definitieve situatie: bekijk het schema

Kaartje herinrichting 2022 Leiden - West

Schematische weergave definitieve verkeerssituatie Leiden-West vanaf 2022.