Planning RijnlandRoute
De huidige planning is dat de hele RijnlandRoute in 2022 klaar is.

Hiervoor wordt het project in 3 delen gerealiseerd en wordt het project in 3 contracten in de markt gezet:

  1. het boortunneltracé (N434), de A4 (tot aan N14) en A44, de knooppunten Hofvliet en Ommedijk en de aansluiting Leiden-West.
  2. Ir. G.Tjalmaweg in Katwijk
  3. Europaweg en het Lammenschansplein in Leiden

Per projectdeel vindt u hieronder de stand van zaken.

ad 1. het boortunneltracé, de A4 (tot aan N14) en A44, de knooppunten Hofvliet en Ommedijk en de aansluiting Leiden-West

Aannemerscombinatie Comol5 bouwt het eerste deel van de RijnlandRoute. Voor vragen en informatie over de bouw en werkzaamheden aan dit deel kunt u contact opnemen met Comol5. Dit kan per mail:  of via het digitaal servicecentrum van de aannemer. Hier kunt u kiezen om via WhatsApp, Facebook en/of Twitter uw vragen te stellen en/of op de hoogte blijven over de werkzaamheden.

ad 2. N206 Ir. G. Tjalmaweg - Katwijk

De provincie heeft de ambitie om de reconstructie van de Tjalmaweg snel aan te pakken. Dit dient de volgende 2 doelen:

  • de huidige capaciteitsproblemen op de N206 worden zo eerder opgelost
  • onder het motto 'eerst bewegen, dan bouwen' is de Tjalmaweg voorbereid op de komst van de nieuwe woonwijk op de Project Locatie Valkenburg
De planning is (onder voorbehoud):
Voorjaar 2018 – voorjaar 2019 Aanbestedingsprocedure
Zomer 2019 Gunning aannemer
Tweede helft 2019 Start werkzaamheden
Project afgerond Eind 2021

ad 3. Europaweg en Lammenschansplein – Leiden

Met Leiden vindt afstemming plaats over de verdere uitwerking van dit deel van de RijnlandRoute. De verwachting is dat de aanbesteding voor dit deel in 2019* wordt opgestart.