Planning RijnlandRoute
De huidige planning is dat de hele RijnlandRoute in 2022 klaar is.

Hiervoor wordt het project in 3 delen gerealiseerd en wordt het project in 3 contracten in de markt gezet:

  1. het boortunneltracé (N434), de A4 (tot aan N14) en A44, de knooppunten Hofvliet en Ommedijk en de aansluiting Leiden-West.
  2. Ir. G.Tjalmaweg in Katwijk
  3. Europaweg en het Lammenschansplein in Leiden

Per projectdeel vindt u hieronder de stand van zaken.

ad 1. het boortunneltracé, de A4 (tot aan N14) en A44, de knooppunten Hofvliet en Ommedijk en de aansluiting Leiden-West

Aannemerscombinatie Comol5 bouwt het eerste deel van de RijnlandRoute. Voor vragen en informatie over de bouw en werkzaamheden aan dit deel kunt u contact opnemen met Comol5. Dit kan per mail: of via het digitaal servicecentrum van de aannemer. Hier kunt u kiezen om via WhatsApp, Facebook en/of Twitter uw vragen te stellen en/of op de hoogte blijven over de werkzaamheden.

ad 2. Ing. G. Tjalmaweg – Katwijk

Volgens de huidige planning wordt de aanbesteding voor het contract van de Tjalmaweg eind 2019/begin 2020* opgestart.

ad 3. Europaweg en Lammenschansplein – Leiden

Met Leiden vindt afstemming plaats over de verdere uitwerking van dit deel van de RijnlandRoute. De verwachting is dat de aanbesteding voor dit deel in 2019* wordt opgestart.

*planning onder voorbehoud