Planning RijnlandRoute
De huidige planning is dat de hele RijnlandRoute in 2022 klaar is.

Hiervoor wordt het project in 3 delen gerealiseerd en wordt het project in 3 contracten in de markt gezet:

  1. het boortunneltracé (N434), de A4 (tot aan N14) en A44, de knooppunten Hofvliet en Ommedijk en de aansluiting Leiden-West.
  2. Ir. G.Tjalmaweg in Katwijk
  3. Europaweg en het Lammenschansplein in Leiden

Per projectdeel vindt u hieronder de stand van zaken.

ad 1. het boortunneltracé, de A4 (tot aan N14) en A44, de knooppunten Hofvliet en Ommedijk en de aansluiting Leiden-West

Aannemerscombinatie Comol5 bouwt het eerste deel van de RijnlandRoute. Voor vragen en informatie over de bouw en werkzaamheden aan dit deel kunt u contact opnemen met Comol5. Dit kan per mail:  of via het digitaal servicecentrum van de aannemer. Hier kunt u kiezen om via WhatsApp, Facebook en/of Twitter uw vragen te stellen en/of op de hoogte blijven over de werkzaamheden.

ad 2. N206 Ir. G. Tjalmaweg - Katwijk

De provincie heeft de ambitie om de reconstructie van de Tjalmaweg snel aan te pakken. Dit dient de volgende 2 doelen:

  • de huidige capaciteitsproblemen op de N206 worden zo eerder opgelost
  • onder het motto 'eerst bewegen, dan bouwen' is de Tjalmaweg voorbereid op de komst van de nieuwe woonwijk op de Project Locatie Valkenburg
De planning is (onder voorbehoud):
Voorjaar 2018 – voorjaar 2019 Aanbestedingsprocedure
Voorjaar 2019 Gunning aannemer
Medio 2019 Verlegging waterleiding door Dunea en verlegging gasleidingen door Gasunie
Begin 2020 Start (voorbereidende) werkzaamheden door aannemer
Medio 2022 Project afgerond

ad 3. Europaweg en Lammenschansplein – Leiden

Met Leiden vindt afstemming plaats over de verdere uitwerking van dit deel van de RijnlandRoute. De verwachting is dat de aanbesteding voor dit deel in 2019* wordt opgestart.