Traject RijnlandRoute
De RijnlandRoute bestaat uit het aanpassen van bestaande wegen/knooppunten en een nieuwe provinciale weg met aansluitingen op bestaande rijkswegen.

De RijnlandRoute bestaat uit:

  • aanpassingen aan de N206/ir. G. Tjalmaweg in Katwijk
  • reconstructie van aansluiting Leiden-West op de A44
  • verbreding van de A44 tussen Leiden-West en (nieuw) knooppunt Ommedijk
  • een nieuwe weg tussen de A44 en A4: de N434
  • nieuw knooppunt Ommedijk: A44 – N434
  • nieuw knooppunt Hofvliet: A4 – N434
  • aanpassingen A4 tussen Zoeterwoude-Dorp en (nieuw) knooppunt Hofvliet
  • verbreding A4 Vlietland – N14
  • aanpassingen aan de N206/ Europaweg en het Lammenschansplein in Leiden

N206/ ir. G. Tjalmaweg

De N206/ Ir. G. Tjalmaweg wordt op het bestaande tracé, tussen de aansluiting met de Wassenaarseweg (N441) en de aansluiting Leiden-West, uitgebreid naar 2x2 rijstroken en voor een deel verdiept. Er komen twee nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen op het onderliggend wegennet, genaamd Valkenburg I en Valkenburg II. Het Achterwegviaduct komt te vervallen. Valkenburg I komt ter hoogte van de Cohortedreef en Valkenburg II komt ter hoogte van de Torenvlietslaan. Ter hoogte van Duinzicht wordt de Tjalmaweg verder verdiept van -0,8 meter naar -2,0 meter.

Aan de kant van bestaand Valkenburg, lang de Tjalmaweg, komen geluidsschermen. De geluidsschermen verschillen qua hoogte en komen direct aan de weg te liggen.

De Torenvlietbrug over de Oude Rijn wordt verbreed, hierdoor zijn er in de nieuwe situatie twee bruggen. De brug aan de zuidwestzijde krijgt 3 rijstroken en die aan de noordzijde 2 rijstroken en een fietspad. De bestaande en nieuwe brug worden vaste bruggen.

Aansluiting Leiden-West

Aansluiting Leiden-West is waar de N206 aansluit op de A44. Op deze aansluiting vinden verschillende aanpassingen plaats. Hierbij valt te denken aan extra toe- en afritten. Het uitgangspunt is dat linksafbewegingen, die de doorstroming beperken, zoveel mogelijk worden vermeden. Het transferium en de locatie van McDonald's worden verplaatst naar een locatie in de directe omgeving.

A44 tussen Leiden-West en knooppunt Ommedijk

Zowel richting Den Haag als richting Amsterdam wordt de A44 verbreed naar 2x4 rijstroken. Als gevolg van de verbreding van de A44 komt er naast de brug over de Oude Rijn (aan de westzijde) een nieuwe brug. De bestaande en nieuwe brug worden vaste bruggen. De huidige busbrug vervalt.

De afrit Leiden-Zuid is in de toekomst niet meer bereikbaar van en naar  de A44. Verkeer van en naar Den Haag met bestemming Stevenshof zal rijden via Leiden-West en de Haagse Schouwweg. De huidige aansluiting Leiden-Zuid staat straks direct in verbinding met de nieuwe N434.

Knooppunt Ommedijk

Bij Maaldrift sluit de N434 (nieuwe weg) aan op de A44, hier komt knooppunt Ommedijk. Ommedijk wordt uitgevoerd als volledig knooppunt. Zodoende kan in alle richtingen uitwisseling van verkeer plaatsvinden. De N434 kruist de A44 onderlangs. De A44 blijft op de bestaande hoogte liggen.

Nieuwe provinciale weg N434

Tussen de A44 en de A4 komt een nieuwe provinciale weg, de N434. Vanaf knooppunt Ommedijk wordt de N434 verdiept aangelegd. De verdiepte ligging wordt zo gemaakt dat de belangrijke watergangen – de Veenwatering en de Dobbewatering – met een aquaduct blijven bestaan.

Aan de westzijde van het spoortraject Leiden – Den Haag gaat de verdiepte N434 een boortunnel in. De tunnel wordt circa 2.500 meter lang en ligt maximaal 20 meter diep. De tunnel gaat onder Voorschoten en de Vliet door. In de Oostvlietpolder komt de N434 weer de tunnel uit (tot op maaiveldhoogte) om vervolgens, met een nieuw knooppunt, aan te sluiten op de A4.

Knooppunt Hofvliet

Ten noorden van recreatiegebied Vlietland sluit de N434 aan op de A4. Dit is een volledige aansluiting, wat betekent dat automobilisten vanuit alle richtingen alle kanten op kunnen. De nieuwe aansluiting gaat over de A4 heen.

Om het zicht vanaf recreatiegebied Vlietland te beperken komt er langs de rand van de Rietpolderweg (de rondweg van Vlietland) een lage aarden wal met beplanting.

A4 tussen Zoeterwoude-Dorp en knooppunt Hofvliet

Voor een betere verdeling van het verkeer tussen de hoofd- en parallelrijbaan wordt de A4 tussen de aansluiting Zoeterwoude-Dorp en het nieuwe knooppunt Hofvliet opnieuw ingericht. De bestaande parallelrijbanen worden aan beide kanten verlengd tot aan knooppunt Hofvliet. De hoofdrijbanen en de parallelrijbanen krijgen 2 rijstroken.

Verbreding A4 Vlietland – N14

De A4 tussen Vlietland en de N14 wordt verbreed van 2x3 naar 2x4 rijstroken. De verbreding vindt plaats in de middenberm.

N206/ Europaweg en het Lammenschansplein

De Europaweg wordt verbreed naar 2x 2 rijbanen. De Lammebrug wordt verbreed en circa 2 meter hoger, zodat de brug minder vaak open hoeft. Met name in de spits leidt dit tot minder hinder en kan het verkeer beter doorstromen. De Trekvlietbrug, even voorbij het Lammenschansplein, wordt eveneens verhoogd en uitgevoerd als vaste brug. Het onderliggend wegennet en de langzaam verkeerstructuur worden aan de nieuwe situatie aangepast.

Benieuwd hoe de RijnlandRoute eruit gaat zien? Bekijk de beelden


Kaart RijnlandRoute

Kaart RijnlandRoute