Tunnel en verdiepte ligging
Een belangrijk onderdeel van de RijnlandRoute is de tunnel in de N434 die onder Voorschoten en het Rijn-Schiekanaal (de Vliet) wordt aangelegd.

De tunnel is ongeveer 2,5 km lang en komt op maximaal 20 meter diepte te liggen. Vanaf de A44 tot aan de tunnel wordt de N434 over een afstand van ± 1 km verdiept aangelegd. De overgang tussen de tunnel en de verdiepte ligging komt ter hoogte van de Gerda Brautigamsingel (Stevenshof).