Werkzaamheden
Werkzaamheden eerste deel RijnlandRoute

Het eerste deel van de RijnlandRoute bestaat uit de aanleg van de nieuwe provinciale weg tussen de A44 en de A4 bij Leiden, de N434, met geboorde tunnel en aanpassingen aan de A4 en de A44. In deze factsheet vindt u informatie over de werkzaamheden met een overzichtskaart van dit projectdeel. Aannemerscombinatie Comol5 legt het eerste deel van de RijnlandRoute aan. Comol5 informeert de directe omgeving over details van de werkzaamheden en gevolgen en maakt, indien nodig, persoonlijke afspraken. Bij afsluitingen worden ter plekke omleidingsborden geplaatst

Informatie over werkzaamheden eerste deel

Op www.comol5.nl vindt u een overzicht van de bouwwerkzaamheden. U vindt hier ook de informatiebrieven die Comol5 aan de directe omgeving heeft verstuurd.

Voor vragen en informatie over de bouw en werkzaamheden aan het eerste projectdeel kunt u contact opnemen met Comol5 per mail: omgeving@comol5.nl of via het digitaal servicecentrum van de aannemer. Hier kunt u kiezen om via WhatsApp, Facebook en/of Twitter uw vragen te stellen.

Algemene vragen over de RijnlandRoute kunt u stellen aan de provincie Zuid-Holland: rijnlandroute@pzh.nl.

Werkzaamheden provincie Zuid-Holland

Momenteel voert de provincie nog de volgende voorbereidende werkzaamheden uit voor het eerste projectonderdeel.

  • Onderzoek naar niet-gesprongen explosieven
  • Archeologie
  • Verleggen van kabels & leidingen

De planning van deze werkzaamheden wordt afgestemd met de werkzaamheden van Comol5. In de nieuwsbrief van de RijnlandRoute leest u de laatste stand van zaken over deze werkzaamheden.