Adri Bom-Lemstra (CDA)
Adri Bom-Lemstra is lid van het college van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie. Adri Bom-Lemstra was lijsttrekker van het CDA bij de provinciale Statenverkiezingen in 2015 en 2019.

“Een gezond en veilig Zuid-Holland, daar ga ik werk van maken. Door toe te zien op regels voor luchtkwaliteit, milieu en geluidshinder. Door mee te denken over hoe we onze steden en dorpen voor kunnen bereiden op extreme hitte en regen. Door ervoor te zorgen dat onze land- en tuinbouwers voldoende gezond voedsel kunnen produceren. Innovatie is daarbij van groot belang. Én samenwerking. Zo maken we Zuid-Holland elke dag beter.”