Jaap Smit: Installatie nieuwe Provinciale Staten
Datum
Plaats in agenda
Locatie
Den Haag
Omschrijving

Jaap Smit installeert de 55 gekozen Statenleden en spreekt de vergadering toe.