Jaap Smit: commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen
Datum
Plaats in agenda
Locatie
Den Haag
Omschrijving

Jaap Smit neemt deel aan de vergadering van de Statencommissie BMM. Onderwerp van gesprek is de rapportage Interbestuurlijk toezicht 2019.