Vaststelling definitief beheerplan N2000 De Wilck (naar aanleiding van het tussenvonnis in beroep)

Datum besluit: 29 augustus 2017Op 17 november 2015 heeft LTO Noord beroep ingesteld tegen het beheerplan "De Wilck" dat door het ministerie van Economische Zaken in samenspraak met de provincie en andere partijen voor het Natura 2000 gebied De Wilck is opgesteld. 3 mei 2017 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een tussenuitspraak gedaan waarin zij Gedeputeerde Staten en de staatssecretaris van Economische Zaken opdroeg om binnen 20 weken na verzending van de tussenuitspraak de door de Afdeling geconstateerde gebreken ten aanzien van de voorschriften betreffende de activiteit "jacht, wildbeheer en schadebestrijding" te herstellen. Hierop is het beheerplan in overleg met alle belanghebbende partijen op bovengenoemde gebreken aangepast. Op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken hebben Gedeputeerde Staten het definitieve beheerplan (na beroep) vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering