Verlening realisatie fietsproject 227-5 Virulypad Zoetermeer-Delft gemeente Pijnacker-Nootdorp

Datum besluit: 19 december 2017


De provincie verstrekt de gemeente Pijnacker-Nootdorp een meerjarige projectsubsidie voor de jaren 2016 tot en met 2018 voor de realisatie van het fietsproject 227.5 Virulypad Zoetermeer-Delft in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, zoals opgenomen is in de door Gedeputeerde Staten vastgestelde Uitvoeringsagenda “Samen verder fietsen”. Het betreft een gecombineerd project voor een fietspad, wandelpad en ruiterpad. Het huidige fietspad wordt verbreed. Met de realisatie van dit fiets-, wandel- en ruiterpad worden de verschillende gebruikers van elkaar gescheiden om ongevallen te voorkomen.

Type besluit: GS-vergadering