Instemming aangepaste versie kustpact

Datum besluit: 14 februari 2017


De minister van I&M heeft met alle betrokken partijen een Kustpact opgesteld. In dit Kustpact worden de voorstellen vastgelegd om de kwaliteit van de kust te beschermen. Op 15 november 2016 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ingestemd met het convenant Kustpact en gedeputeerde Bom gemachtigd om het convenant Kustpact te ondertekenen. Het convenant Kustpact is nadien echter nog gewijzigd, op verzoek van een aantal gemeenten en de Recron. De wijzigingen zijn geheel in lijn met de eerdere intenties. Met dit besluit stemmen Gedeputeerde Staten in met de aangepaste versie.

Type besluit: GS-vergadering