Voorkeursmaatregelen R-net Leiden-Katwijk-Noordwijk

Datum besluit: 27 juni 2017


Naar aanleiding van nader onderzoek en inbreng van de omgeving passen de provincie Zuid-Holland en gemeente Katwijk de infrastructurele maatregelen aan die nodig zijn om R-net bussen te laten rijden tussen Leiden, Katwijk en Noordwijk. Daarmee komen zij grotendeels tegemoet aan de wensen en bezwaren die de omgeving en gemeenteraad hebben geuit. In de plannen zit nog enige keuzeruimte, ook zullen de plannen nog worden getoetst op maatschappelijk draagvlak.

In juli 2015 heeft het Katwijkse college van B&W ingestemd met de hoofdlijnen van de Nota Voorkeursmaatregelen, met het verzoek deze op een aantal punten nader te onderzoeken en onderbouwen. De brief die Gedeputeerde Staten nu heeft vastgesteld is een reactie op dit verzoek. Met de introductie van R-net werken de provincie Zuid-Holland en gemeente Katwijk samen met de omliggende gemeenten en de regio Holland Rijnland aan een betere bereikbaarheid van Katwijk en de regio.

Type besluit: GS-vergadering