Ontwikkeling Omgevingsbeleid voorjaar 2017

Datum besluit: 6 juni 2017


De provincie werkt aan een integraal omgevingsbeleid waarin de maatschappelijke opgaven centraal staan. Dit toekomstige omgevingsbeleid wordt voor een groot deel (ca. 80 - 90 %) samengesteld vanuit bestaand beleid, dat nu nog is vastgelegd in verschillende beleidsdocumenten. Voor het overige deel wordt het omgevingsbeleid verder ontwikkeld met een aantal beleidsaanpassingen en uitvoeringskeuzes, die voortkomen vanuit vernieuwingsambities of vanuit knelpunten in de (gebieds)praktijk.

Opmaat voor het toekomstige Omgevingsbeleid is de Koepelnotitie, die in de komende maanden in gesprek met onze partners verder wordt ontwikkeld. ln de Koepelnotitie formuleert de provincie haar vernieuwingsambities, de opgaven voor het Omgevingsbeleid en de wijze waarop de provincie aan die opgaven wil bijdragen.

Het toekomstige omgevingsbeleid is blijvend in ontwikkeling: 'altijd klaar, nooit af' is het basisprincipe. Beleidsaanpassingen worden opgavegericht ontwikkeld en vastgesteld, volgens de IMAGO-uitgangspunten: lntegraal, Modulair, Adaptief, Gedragen en Gebiedsgericht en Operationeel Omgevingsbeleid. Beleidsaanpassingen en uitvoeringskeuzes die volgen uit de opgaven worden geprogrammeerd in een halfjaarlijks 'IMAGO-signaal'. Het 'IMAGO-signaal voorjaar 2017' omvat de reeds geprogrammeerde, nog sectorale beleidsproducten voor 2017. Ook beschrijft het de ontwikkeling van sectoraal naar opgavegericht omgevingsbeleid, met daarbij een illustratie van een toekomstig, meer opgavegericht IMAGO-signaal. Begin juli 2017 organiseert de provincie een ambtelijk Open Huis voor haar samenwerkingspartners in het omgevingsbeleid om te laten zien hoe de provincie het omgevingsbeleid aanpakt en om in gesprek te gaan over de ambities, opgaven en sturingsprincipes.

Type besluit: GS-vergadering