Gedragsregeling voor het gebruik van e-mail, internet, mobiele communicatiemiddelen en sociale media

Datum besluit: 7 maart 2017


Gedeputeerde Staten hebben nieuwe regels voor het gebruik van e-mail, internet en sociale media vastgesteld. Hiermee worden ongewenst handelingen voorkomen. Bij gebruik van moderne communicatiemiddelen en social media gaat het om het op zorgvuldige wijze delen en verkrijgen van informatie. Het is de bedoeling dat informatie beschikbaar is en blijft, juist en adequaat is en dat informatie die vertrouwelijk is alleen diegenen bereikt waarvoor de informatie bestemd is. De vastgestelde gedragsregels geven handvatten voor het gebruik van door de provincie Zuid-Holland beschikbaar gestelde digitale middelen. Aangegeven wordt hoe op een correcte en zakelijke manier gebruik gemaakt dient te worden van e-mail, internet, mobiele communicatiemiddelen en sociale media. Tevens wordt gewezen op de handelingen die niet zijn toegestaan.

Type besluit: GS-vergadering