Meerjarige samenwerkingsovereenkomst Vereniging Fietsersbond en provincie Zuid-Holland

Datum besluit: 30 mei 2017


De provincie Zuid-Holland en de Fietsersbond werken samen om doelstellingen van de Uitvoeringsagenda "Samen verder fietsen" te realiseren. Deze samenwerking is tot en met 2017 vormgegeven via jaarlijkse afspraken over specifieke werkzaamheden die de Fietsersbond ten behoeve van de provincie uitvoert. Om de afspraken over langdurige inzet van de kennis van de Fietsersbond beter te borgen wordt vanaf 2018 op basis van een meerjarige samenwerkingsovereenkomst afspraken gemaakt over de uitvoering van werkzaamheden die bijdragen aan de ambities zoals geformuleerd in het Fietsplan en de Uitvoeringsagenda.

Type besluit: GS-vergadering