Wijziging bijlage 1 van de Uitvoeringsregeling Bezoldiging provincie Zuid-Holland per 1 januari

Datum besluit: 28 november 2017In de nieuwe cao provincies voor de periode 2017-2018 is per 1 januari 2018 een loonsverhoging overeengekomen van 1,3%. In verband hiermee zijn alle toelagen, zoals opgenomen in bijlage 1 van de Uitvoeringsregeling Bezoldiging provincie Zuid-Holland, per die datum met een gelijk percentage verhoogd.

Type besluit: GS-vergadering