Beantwoording schriftelijke vragen 3322 van Statenfractie 50PLUS over de herinrichting Meeslouwerplas en aanleg geluidswerende voorzieningen

Datum besluit: 12 september 2017


Fractie 50 Plus heeft diverse vragen gesteld over de herinrichting van de Meeslouwerplas en de aanleg van geluidwerende voorzieningen. ln de beantwoording van deze vragen geven Gedeputeerde Staten tekst en uitleg bij dit onderwerp. De geluidwerende voorzieningen waren onderdeel van meeromvattende afspraken met BAM. De uitvoering van het project ligt echter sinds 2014 stil. De financiële grondslag voor de aanleg van geluidwerende voorzieningen in het kader van het project is hiemee komen te vervallen.

Type besluit: GS-vergadering