Energieakkoord Greenport Westland-Oostland

Datum besluit: 26 september 2017


De glastuinbouwsector heeft zich tot doel gesteld om op termijn klimaatneutraal en emissieloos te worden. De provincie en andere overheden streven dezelfde doelstellingen na. Om dit te bereiken sluit de provincie met andere overheden, het regionaal bedrijfsleven en kennisinstellingen een Energieakkoord Greenport Westland Oostland af om de doelstellingen te halen en projecten te versterken en versnellen. Het gaat over projecten op het gebied van energiebesparing, geothermie, biomassa, smart (CO2)grids en grootschalige warmtenetten in het gebied van de Greenport. Dat is het Westland en de tuinbouwclusters van Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Zuidplas, Waddinxveen en op Voorne-Putten.

Met het akkoord wordt een programmaregisseur aangesteld die fungeert als aanjager en verbinder die projecten ondersteunt om belemmeringen weg te nemen, projecten te verbinden, financierbaarheid van projecten te verbeteren, nieuwe projecten te initiëren, innovaties te signaleren en de voortgang van het halen van de doelstellingen te monitoren. Het Energieakkoord Greenport Westland-Oostland wordt afgesloten voor 3 jaar. Daarna kijken de partijen op welke wijze de samenwerking wordt voortgezet. De ondertekening van het akkoord vindt plaats op 5 oktober 2017.

Type besluit: GS-vergadering