Statenvragen 3347 50PLUS Verkeersoverlast door geopende bruggen vaarweg Rijn-Schiekanaal met name in spitsuren

Datum besluit: 17 april 2018In het antwoord op de schriftelijke vragen 3374 van 50PLUS wordt aangegeven dat de provincie bereid is om in overleg met de gemeente de huidige spitsuursluiting te evalueren en samen te zoeken naar optimalisaties voor het wegverkeer.

Type besluit: GS-vergadering