LNV en Samenwerkingsovereenkomst Boeren voor Natuur

Datum besluit: 24 april 2018


Gedeputeerde Staten stemmen in het verzoek van  LNV om uit de Samenwerkingsovereenkomst Boeren voor Natuur te stappen. Dit komt overeen met de afspraken die zijn gemaakt binnen het Natuurakkoord tussen LNV en de provincies, nl dat de provincies verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het natuurbeleid en het beleid van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De samenwerkingsovereenkomst is 10 jaar geleden ondertekend om de pilot Boeren voor Natuur in polder Biesland te ondersteunen. LNV heeft toen eenmalig een bedrag gestort om de pilot mede te financieren.

Type besluit: GS-vergadering