Financiële bijdrage provincie Zuid-Holland ontwikkeling internationaal hippisch kennis- en innovatiecentrum

Datum besluit: 28 augustus 2018


Stichting Equestrum is van plan een internationaal toonaangevend Hippisch kennis- en innovatiecentrum te ontwikkelen in Maasland. Het kenniscentrum zal zich richten op innovatie in de paardensport met o.a. voeding, training, gezondheid en sensortechnologie. Om dit plan verder uit te werken en meer partijen te betrekken bij de opzet, vraagt de Stichting aan de provincie een financiële bijdrage van € 300.000. Ook de gemeente Midden-Delfland is om een bijdrage gevraagd. Gedeputeerde Staten vindt deze ontwikkeling belangrijk omdat het gaat om de vorming van een nieuw economisch cluster, gericht op innovatie en kennisontwikkeling en van internationale betekenis. De ruimtelijke inpassing in Maasland is een belangrijk aandachtspunt, evenals de afwikkeling van extra verkeer van en naar de A20. Deze aspecten moeten nadrukkelijk in de uitwerking worden meegenomen. De financiële bijdrage wil dus niet zeggen dat de provincie op voorhand instemt met het uiteindelijke plan. Omdat er geen subsidieregeling is waar de bijdrage onder kan vallen, vragen Gedeputeerde Staten eerst aan Provinciale Staten toestemming om een speciaal budget hiervoor in te zetten.

Type besluit: GS-vergadering