Incidentele subsidie 2017-2019 aan gemeente Krimpen aan den IJssel voor Panorama 2050, Strategische Verkenning Krimpenerwaard

Datum besluit: 3 december 2018


De provincie Zuid-Holland voert een actief beleid rond opgave- en gebiedsgericht werken. Het verkenningsproces in de Krimpenerwaard is een voorloper in de verdere uitwerking van deze ambitie. De Waardcommissie Krimpenerwaard, onder voozitterschap van Commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit heeft de verkenning geïnitieerd om belanghebbenden in het gebied actief samen te brengen in een indringende discussie over de toekomst van de Krimpenerwaard. Provinciale Staten hebben 13 februari 2018 ingestemd met een provinciale bijdrage aan dit traject om hiermee te komen tot een strategische agenda waarin de mogelijke vervolgacties geschetst worden. Dit besluit effectueert deze bijdrage door middel van een incidentele subsidie van € 101.000,00 aan de gemeente Krimpen aan den lJssel. Met het verstrekken van deze subsidie maakt de provincie het daadwerkelijk uitvoeren van de verkenning Krimpenerwaard mede mogelijk, conform de ambities van dit college (en PS) om meer gebiedsgericht te gaan werken in de regio.

Type besluit: GS-vergadering