Rapportage Doeltreffendheid Subsidieregeling provincie Zuid-Holland 2015-2018

Datum besluit: 3 december 2018


Subsidies zijn een belangrijk instrument van de overheid om maatschappelijke ontwikkelingen te stimuleren of bij te sturen. In welke mate subsidies bijdragen aan die ontwikkeling, blijkt uit onderzoek naar doeltreffendheid. De rapportage ‘Doeltreffendheid subsidieregelingen provincie Zuid-Holland 2015-2018’ is zo'n onderzoek. Het onderzoek is door een extern onderzoeksbureau uitgevoerd. Dat bureau constateert dat de Provincie Zuid-Holland steeds systematischer haar subsidies onderzoekt en rapporteert over hoe de regelingen doeltreffender te maken zijn. Van de 55 subsidieregelingen die zijn onderzocht, wordt 70% als tenminste aannemelijk doeltreffend beoordeeld. Dit omvat zowel de regelingen die aantoonbaar doeltreffend zijn, als de regelingen waarvan dit aannemelijk is. Bewezen houdt daarbij in dat de maatschappelijke effecten onderzocht en gemonitord worden. Aannemelijk aantoonbaar houdt in dat er een uitgewerkte en toetsbare onderbouwing inclusief indicatoren is opgesteld. Vijf subsidieregelingen zijn beoordeeld met ‘beperkt of onvoldoende’ en die zijn dus volgens het onderzoeksbureau beperkt doeltreffend. De provincie Zuid-Holland heeft voor die vijf subsidieregelingen een plan van aanpak gemaakt voor de noodzakelijke verbeteringen.

Type besluit: GS-vergadering