Beantwoording Statenvragen PvdA en D66 (3359) over subsidie Leefwerf de Biesbosch

Datum besluit: 13 februari 2018


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen over subsidie vanuit het Maatregelenpakket Erfgoedlijnen 2017 aan Stichting Leefwerf de Biesbosch in Dordrecht vastgesteld. De PvdA en D66 hebben de vragen gesteld naar aanleiding van het feit dat het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht aangeeft de benodigde garantie voor tien ligplaatsen niet of nog niet te kunnen geven aan dit Burgerinitiatief. De vragen hebben betrekking op de provinciale voorwaarden, het vervallen van de subsidie en mogelijk uitstel. In de beantwoording is aangegeven dat de gemeente helaas geen mogelijkheid ziet om dit initiatief met een haalbare exploitatie uitvoerbaar te maken. Verder uitstel van het project is niet meer mogelijk, aangezien de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend dienen aan te vangen vóór 31 december van het jaar waarvoor subisidie wordt verstrekt. De aanvrager is vrij om zijn project opnieuw voor te leggen aan de erfgoedtafel Waterdriehoek om zo in aanmerking te komen voor het Maatregelenpakket Erfgoedlijnen 2019. Het is aan de erfgoedtafel om te besluiten of zij het project opnieuw wil voordragen om opgenomen te worden in het Maatregelenpakket 2019.

Type besluit: GS-vergadering