Partiële herziening Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte 2014 locatie voor windenergie N57 Entree Zuid

Datum besluit: 10 juli 2018De gemeente Hellevoetsluis krijgt meer tijd (tot medio september in plaats van juli zoals eerder afgesproken) om de haalbaarheid van 12 MW windenergie op de Haringvlietdam te onderzoeken. Als dan blijkt dat 12 MW, de totale opgave voor windenergie in Hellevoetsluis, op de Haringvlietdam niet haalbaar is, dan zien zowel de provincie als de gemeente zich genoodzaakt locatie N57 Entree Zuid te gaan ontwikkelen. Om er ondanks het uitstel voor te zorgen de gevraagde deadline van het Rijk te halen (realisatie van windenergie in 2020), hebben Gedeputeerde Staten besloten nu vast de procedure voor deze locatie te starten. Dat betekent dat zij Provinciale Staten nu vast voorstellen de N57 Entree Zuid aan te wijzen als locatie windenergie. Hierbij is opgenomen dat Gedeputeerde Staten het voorstel terugtrekken als in september uit het onderzoek van de gemeente blijkt dat 12 MW haalbaar is op locatie voor windenergie Haringvlietdam.

Type besluit: GS-vergadering