Eindrapportage Impuls Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Datum besluit: 9 oktober 2018


In Zuid-Holland werken we samen met onze partners aan een veilige en gezonde leefomgeving. Dit doen we onder andere door vooruitstrevend in te zetten op de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Door Gedeputeerde Staten is ingezet om de uitvoering van provinciale VTH taken versneld te versterken. Hiervoor is in 2017 een tweejarig programma Impuls VTH gestart. Mede dankzij de inzet vanuit de Impuls lopen wij in Zuid-Holland voorop als het gaat om het verbeteren van de informatievoorziening over VTH en de digitaliseringsopgave. Ook onze aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen wordt gezien als een voorbeeld voor een landelijke programmatische aanpak. Meer hierover vindt u in de onderliggende brief aan Provinciale Staten

Type besluit: GS-vergadering