Beantwoording Statenvragen 3429 van PVV - Staat provinciale en gemeentelijke bruggen Zuid-Holland

Datum besluit: 11 september 2018


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen van de PVV (nr. 3429) vastgesteld. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van de ineenstorting van de Morandi-brug in Genua en een artikel in de Telegraaf waarin een hoogleraar van de TU Delft de stelling inneemt dat een dergelijke ramp ook in Nederland kan plaatsvinden. De provincie kent voor de provinciale kunstwerken een planmatige onderhoudscyclus van 10 jaar, waarbinnen de kunstwerken drie maal uitgebreid worden geïnspecteerd, en een dagelijks onderhoudsbestek voor het kleinschalige onderhoud. Hierdoor is geen sprake van achterstallig onderhoud en is de constructieve veiligheid van de provinciale kunstwerken niet in het geding. De onderhoudsaanpak maakt deel uit van ons assetmanagementsysteem en is in 2017 door externen gecertificeerd. De provincie heeft echter geen zicht op en draagt geen verantwoordelijkheid voor de onderhoudsstaat van de kunstwerken van de andere overheden in Zuid-Holland, uitgezonderd een aantal gemeentelijke bruggen die door de provincie worden bediend en middels de hiervoor aangegeven onderhoudscyclus worden onderhouden.

Type besluit: GS-vergadering