Beantwoording Statenvragen 3491 CDA over Spoorwegovergangen Duin en Bollenstreek

Datum besluit: 16 april 2019


Gedeputeerde Staten hebben op 16 april 2019 de beantwoording van de Schriftelijke vragen 3491 van het CDA over de spoorwegovergangen in de Duin en Bollenstreek vastgesteld. Aangezien de spoorwegovergangen, waar de vragen betrekking op hebben, onder gemeentelijk beheer vallen, zien GS geen financiële of beleidsmatige rol voor de provincie Zuid-Holland bij het opheffen van de Niet-Actief bewaakte overwegen in Hillegom en Lisse. Ditzelfde geldt voor het verbeteren van de veiligheid van de overweg op de Herenstraat in Voorhout in de gemeente Teylingen. GS zijn wel bereid bemiddelend op te treden als betrokken partijen hiervoor open staan.

Type besluit: GS-vergadering