Vaststellen Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2018

Datum besluit: 16 april 2019De Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2018 geeft inzicht in de ontwikkeling van de projecten uit het onderdeel ‘Aanleg van nieuwe infrastructuur en verbetering van bestaande infrastructuur’ van het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur, met een netto provinciale bijdrage van minimaal €1 miljoen euro, over het afgelopen jaar. In 2018 is bij de meeste projecten goede voortgang geboekt conform de geldende projectplanningen en binnen de afgesproken projectbudgetten. De voortgangsrapportage dient ter informatie voor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, en ter verantwoording over de door Provinciale Staten vastgestelde middelen voor de grote infrastructurele projecten.

Type besluit: GS-vergadering