Directe vaststelling incidentele subsidie WINDOW fase 1

Datum besluit: 17 december 2019


Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben besloten om een uitgebreid onderzoek te steunen naar het opslaan van warmte in de diepere ondergrond. In de zomer hebben we een overschot aan warmte uit bijvoorbeeld geothermie, zonne-energie en restwarmte. In de winter is het juist andersom. Voor een stabiel energiesysteem is het belangrijk dat we warmte kunnen opslaan zodat we in alle seizoenen zeker kunnen zijn van verwarming voor huizen, industrie of glastuinbouw. Einddoel is dat ondergrondse warmteopslag na 2025 als bewezen techniek kan worden toegepast. Voor dit doel geeft de provincie Zuid-Holland een financiële ondersteuning van € 20.000 aan Kennisinstituut KWR Water te Nieuwegein, dat het onderzoek samen met verschillende partners uitvoert. De provincie zal hierbij ook expertise inbrengen. Het onderzoek richt zich op het wegnemen van technische, juridische en bedrijfseconomische belemmeringen. Maar ook op het verkrijgen van een beter inzicht in verantwoorde toepassing van ondergrondse warmteopslag ten behoeve van een duurzame warmtevoorziening. Tijdens het onderzoek worden demonstratieprojecten uitgevoerd om op basis van die kennis te werken aan de juiste randvoorwaarden. Het project is een belangrijke bouwsteen voor de ambitie van Zuid Holland om aardgas uit te faseren in de gebouwde omgeving, zoals beschreven in het Klimaatakkoord en de energie-agenda.

Type besluit: GS-vergadering