Subsidievaststelling Stichting Kenniscentrum Plantenstoffen - Kenniscentrum Plantenstoffen 2.0

Datum besluit: 22 januari 2019Met de aankoop van de Extractenbibliotheek ondersteunt de Provincie Zuid-Holland innovatie in de tuinbouwsector. Het gebruiken van plantinhoudstoffen kan zorgen voor duurzame vervangers voor petrochemie en ontwikkeling van plantaardige medicijnen, smaakversterkers en cosmetica. Om deze cross-sectorale mogelijkheden te benutten is het van groot belang dat het beheer van de Extractenbibliotheek wordt voortgezet. Stichting Kenniscentrum Plantenstoffen is vanwege de financiële situatie waarin zij verkeert niet in staat om de Extractenbibliotheek nog langer voort te zetten, terwijl ook zij groot belang hecht aan de voortzetting hiervan. Door de aankoop wordt het bestaan en de publieke toegankelijkheid van de Extractenbibliotheek verzekerd. Na aankoop zal samen met de partners van de Provincie Zuid-Holland gekeken worden naar de verdere mogelijkheden van (wetenschappelijk) onderzoek naar plantenstoffen en ontwikkeling van nieuwe duurzame verdienmodellen voor ondernemers binnen en buiten het tuinbouwcluster.

Type besluit: GS-vergadering