Intentieverklaring Provincie Zuid-Holland en Vfonds inzake project 75 jaar Vrijheid

Datum besluit: 25 juni 2019


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de intentie uitgesproken om samen met de Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) te investeren in het herdenken, vieren en koesteren van 75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland. Hiervoor wordt binnenkort een intentieverklaring door de provincie Zuid-Holland en het vfonds ondertekend. Deze intentieverklaring sluit aan bij het provinciale programma  ’75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland’. Op 5 mei 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd van de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook vieren we dat we al 75 jaar in vrijheid kunnen leven. De provincie Zuid-Holland gaat binnen dit kader samen met het vfonds een inhoudelijk programma realiseren dat met name gefocused is op de landelijke start van de Bevrijdingsdag in Zuid-Holland op 5 mei 2020, de Maand van de Vrijheid, de Invictus Games The Hague 2020, de bevrijding van Indië en de viering van 75 jaar Verenigde Naties.

Type besluit: GS-vergadering