Beantwoording statenvragen 3509 PvdA over bomenkap in Zuid-Holland

Datum besluit: 4 juni 2019


Statenlid Hijink van de Partij van de Arbeid heeft vragen gesteld over bomenkap in Zuid-Holland. In de beantwoording geven Gedeputeerde Staten een inschatting van de Zuid-Hollandse situatie en geven zij aan wat daarin de rol is van de provincie.

Type besluit: GS-vergadering