Reactie op de woningbouwprogramma's van de regio's Holland Rijnland, Haaglanden en de gemeente Goeree-Overflakkee en reactie op de monitor Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 2017

Datum besluit: 21 mei 2019Gedeputeerde Staten sturen een reactie op de woningbouwprogramma’s van de regio’s Holland Rijnland, Haaglanden en de gemeente Goeree-Overflakee en een reactie op de monitor Albrandswaard-Vijfheerenlanden. Hierbij worden genoemde partijen ook geïnformeerd over de verruiming van de provinciale programmeringssystematiek voor woningbouw. Over dit laatste worden de Hoeksche Waard en het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam apart per brief geïnformeerd.

Type besluit: GS-vergadering