Beantwoording Statenvragen 3533 SP en GroenLinks over aanhoudende problemen concessie Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem

Datum besluit: 17 september 2019


Gedeputeerde Staten hebben op 17 september 2019 de beantwoording van de Statenvragen 3533 van SP en Groen Links met betrekking tot de aanhoudende problemen in de concessie Drechtsteden-Molenlanden - Gorinchem vastgesteld. Gedeputeerde Staten vinden een goede, betrouwbare en veilige dienstuitvoering binnen de concessie van groot belang. Daarom zijn zij dan ook voortdurend in gesprek met Qbuzz over de prestaties in de concessie. Gedeputeerde Staten gaat er vanuit dat Qbuzz er alles aan doet om het tekort aan rijdend personeel op te lossen en dat daarmee het rituitval omlaag gaat.

Type besluit: GS-vergadering