Benoeming lid deskundigencommissie R en D samenwerkingsproject MKB Innovatiestimulering Topsectoren

Datum besluit: 24 september 2019


De beoordelingen van de R&D samenwerkingsprojecten voor de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren worden door een onafhankelijke externe deskundigencommissie uitgevoerd. De commissie brengt een advies uit aan Gedeputeerde Staten over alle ontvangen subsidieaanvragen. Omdat 1 lid gestopt is met zijn werkzaamheden voor de commissie is er een lid geworven. Met dit besluit wordt het nieuwe lid benoemd.

Type besluit: GS-vergadering