Afsluiten consortiumovereenkomst RESPECT-onderzoek

Datum besluit: 21 april 2020


Provincie Zuid-Holland heeft met NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), vier andere provincies en het NP RES (Nationaal Programma Regionale Energie Strategie) een onderzoeksprogramma opgezet, genaamd Maatschappelijke Aspecten van de Regionale EnergieTransitie (MARET). Vanuit dit programma worden zes wetenschappelijke onderzoeken gesubsidieerd. Eén van deze onderzoeken zal worden uitgevoerd in de provincie Zuid-Holland, in samenwerking met onze RES-regio’s, dit onderzoek heet RESPECT (Regionale Energie Strategieën: Publieksparticipatie in Energie- en Klimaatbeleid), hierbij zijn wij door ondertekening van deze overeenkomst als consortiumpartner betrokken.

Type besluit: GS-vergadering