Stand van zaken dossier varend ontgassen

Datum besluit: 28 april 2020


Provinciale Staten hebben in februari 2020 verzocht om een stand van zaken rond het dossier varend ontgassen. De brief die nu aan Provinciale Staten is aangeboden geeft de stand van zaken weer rond een aantal aspecten waar de provincie actief uitvoering aan geeft, samen met een aantal partners. Het betreft vooral de realisatie van de infrastructuur van ontgassingsinstallaties en het toezicht op en de handhaving van het provinciale verbod op varend ontgassen.

Type besluit: GS-vergadering