Actualisering protocolafspraken PS en GS

Datum besluit: 15 december 2020


De huidige protocolafspraken tussen PS en GS dienen te worden geactualiseerd. De aanleiding van deze actualisatie en aanpassingen is drieledig. Ten eerste een vraag vanuit de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie of in uitzonderlijke situaties als in de A12-corridor waar GS zelf een regionale visie voor bedrijventerreinen vaststellen het niet voor de hand ligt, om evenals bij wonen en kantorenvisies, de Staten zich kunnen uitspreken voordat GS een besluit neemt.Een andere aanleiding is de aangenomen Motie 940 ‘voorhangprocedure wind en zon op land’. Voorstel is om het huidige protocol hierop aan te passen. Tot slot zijn een aantal begrippen en beschrijvingen van de instrumenten in het huidige protocolafspraken inmiddels achterhaald. (enkele voorbeelden: oud, Structuurvisies, Visie Ruimte en mobiliteit Verordening Ruimte en nieuw, Omgevingsvisie, Omgevingsverordening) de protocolafspraken bij dit voorstel zijn hierop aangepast.

Type besluit: GS-vergadering