Beslissing op bezwaar van Beelen Rotterdam B.V. het besluit van 25 juni 2020 tot het opleggen van zes lasten onder dwangsom

Datum besluit: 15 december 2020Gedeputeerde Staten hebben de bezwaren van Beelen Rotterdam B.V. te Rotterdam tegen het opleggen van een zestal lasten onder dwangsom voor vier lasten gegrond en voor twee lasten ongegrond verklaard. Aan Beelen Rotterdam B.V. is op 25 juni 2020 een zestal lasten onder dwangsom opgelegd omdat zij verschillende voorschriften van haar vergunning en een aantal voorschriften van de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer niet had nageleefd. Het bedrijf heeft hiertegen bezwaar gemaakt. De bezwarencommissie heeft geadviseerd de bezwaren gedeeltelijk gegrond te verklaren. Gedeputeerde Staten hebben dit advies gevolgd zodat de last onder dwangsom nu nog bestaat uit twee lasten.

Type besluit: GS-vergadering