Beantwoording statenvragen 3579 van de PvdD over Vergunningen vuurwerk

Datum besluit: 11 februari 2020


Door de Partij voor de Dieren zijn aan Gedeputeerde Staten vragen gesteld over vuurwerk. Landelijk is er vanwege de veiligheid van publiek en hulpverleners discussie over een (gedeeltelijk) verbod op consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor het opstellen van de regels voor het afsteken van vuurwerk. Op basis van het Vuurwerkbesluit hebben Gedeputeerde Staten een bevoegdheid als het gaat om het bedrijfsmatig afsteken van vuurwerk. GS volgen de landelijke discussie over het aanscherpen van de regels over vuurwerk op de voet, met name waar mogelijke ontwikkeling in wet- en regelgeving onze bevoegdheden vanuit het Vuurwerkbesluit raken.

Type besluit: GS-vergadering