Beantwoording Statenvragen 3618 van PvdA, GroenLinks, CDA, PvdD, SP, 50PLUS en D66: Toon solidariteit in Europa, ook met kinderen op de vlucht

Datum besluit: 2 juni 2020


Op de vragen van fracties van de PvdA, GroenLinks, CDA, PvdD, SP, 50PLUS en D66 of het college van Gedeputeerde Staten bereid is gemeenten, die alleenstaande minderjarige kinderen uit Griekse opvang willen opvangen, willen ondersteunen, heeft het college geantwoord dat zij graag naast de gemeenten staat, die een rol voor zichzelf zien om deze kinderen op te vangen. Daarom stuurt het college een brief aan het Rijk met de vraag welke rol het Rijk ziet voor deze gemeenten. In haar antwoord plaatst het college twee opmerkingen, namelijk dat de provincie: toezichthouder op de huisvesting van vergunninghouders is en dus niet over het toelatingsbeleid van asielzoekers gaat; dat is een kwestie van het kabinet, en ook een andere mogelijkheid voor gemeenten ziet om een bijdrage te leveren aan de vreemdelingendossier, namelijk door mee te werken aan de benodigde opvangplekken voor asielzoekers en vergunninghouders die nog wachten op hun huisvesting.

Type besluit: GS-vergadering