Beantwoording Statenvragen 3626 FvD 2 juni 2020 over The Hague Security Delta

Datum besluit: 30 juni 2020


Op 27 mei jongstleden werd er vanuit de commissie RWE een digitaal bezoek voor de Provinciale Staten aan The Hague Security (HSD) georganiseerd. Forum voor Democratie heeft daarna enkele vragen gesteld over de effectiviteit, verantwoordelijkheid en nuttigheid van deze organisatie. Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording op de schriftelijke vragen van Forum voor Democratie over HSD vastgesteld. Hierbij wordt onder andere antwoord gegeven op de hoeveelheid subsidiegeld die verstrekt is en de manier waarop. Daarnaast wordt uitleg gegeven hoe de werkzaamheden van HSD zich verhouden tot andere organisaties zoals InnovationQuarter.

Type besluit: GS-vergadering