Beantwoording Statenvragen 3627 Coronabesmettingen door nertsenbedrijven in Zuid-Holland

Datum besluit: 30 juni 2020


De fractie van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten heeft Statenvragen gesteld over coronabesmettingen op nertsenfokkerijen. De vragen gaan over de situatie in Zuid-Holland en mogelijke maatregelen. Gedeputeerde Staten hebben deze vragen beantwoord.

Type besluit: GS-vergadering