Beslissing op bezwaar POP3 subsidie van Bol tot Bol

Datum besluit: 24 maart 2020


Het bezwaar tegen de weigering van de gevraagde POP3 subsidie voor het project ‘van Bol tot Bol’, is ongegrond verklaard. De gevraagde subsidie is afgewezen omdat de aanvraag onvoldoende punten heeft behaald op basis van de selectiecriteria in het Openstellingsbesluit POP3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2019. Het bezwaar is behandeld door de onafhankelijke bezwarencommissie. Het advies van de bezwarencommissie is om het bezwaar ongegrond te verklaren. Gedeputeerde Staten hebben besloten het advies over te nemen.

Type besluit: GS-vergadering