Antwoordbrief aan initiatiefnemer over ontwikkelingsplan Nieuw-Vredenoord

Datum besluit: 3 maart 2020


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben een antwoordbrief vastgesteld naar aanleiding van vragen van een initiatiefnemer die concrete plannen heeft voor Nieuw-Vredenoord aan de Jan Thijssenweg in de gemeente Den Haag. Ondanks dat de locatie vanuit ruimtelijke kwaliteit gezien volgens het college best een kwaliteitsslag kan gebruiken, is het college van oordeel dat de voorgestelde woningbouwplannen te weinig rekening houden met het beleid van de provincie ten aanzien van het zogenoemde Natuurnetwerk Nederland. Dit netwerk heeft als doelstelling de meest waardevolle natuur in de provincie te behoeden voor te ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast houdt het plan volgens het college nog onvoldoende rekening met het ruimtelijke kwaliteitsbeleid dat ziet op de passendheid van functies bij bepaalde gebieden. Het college ziet meer in een bescheiden herontwikkeling dat aansluiting zoekt bij het landgoederenkarakter dat de Vlietzoom karakteriseert en bij de status van Natuurnetwerk Nederland.

Type besluit: GS-vergadering