Beantwoording Statenvragen 3678 SP - Effect covid op de regionale treinlijnen

Datum besluit: 3 november 2020


Gedeputeerde Staten hebben op 3 november 2020 de beantwoording van de Statenvragen 3678 van SP vastgesteld met betrekking tot het effect van Covid op de regionale treinlijnen. Gedeputeerde Staten vinden de regionale treinlijnen van groot belang. Daarom zijn zij over de uitval van de MerwedeLingelijn het gesprek aangegaan met ProRail. Hieruit bleek dat regionale treinlijnen niet als eerste uitvallen. Bij acute bezettingsproblemen bij de verkeersleiding wordt er gekeken wat ProRail het beste kan doen. Daarbij wordt zowel naar reizigerstreinen als goederentreinen gekeken. Op basis daarvan neemt ProRail een besluit over het opheffen van treinen. Door de combinatie van krapte in de bezetting en gevolgen van corona op het aantal ziekmeldingen kan ProRail echter niet garanderen dat regionale lijnen als de MerwedeLingelijn niet nog een keer uitvallen. Daarom is er ook gesproken over mogelijke maatregelen om het personeelstekort op te lossen. Dat heeft mede geresulteerd in een maatregelenpakket voor de korte en de lange termijn om uitval in de toekomst te voorkomen.

Type besluit: GS-vergadering