Beantwoording Statenvragen 3657 Groep GO Noodvoorziening waterschappen

Datum besluit: 6 oktober 2020


Gedeputeerde Staten hebben vragen van Groep GO beantwoord met betrekking tot noodvoorzieningen waterschappen. Daarin is aangegeven dat de provincie kaders stelt voor de waterkwaliteit en dat het aan de waterschappen is om keuzes te maken over hun dagelijks operationeel beheer.

Type besluit: GS-vergadering