Monitor leefomgevinga Zuid-Holland en doelmatigheid en doeltreffendheid van het provinciaal beleid

Datum besluit: 29 september 2020


Het doel van de monitor leefomgeving Zuid-Holland is het systematisch en navolgbaar in beeld brengen van de ‘staat van de leefomgeving’ in Zuid-Holland. We doen dit ter ondersteuning van de beleidscyclus, waarin monitoring aanleiding kan geven het Omgevingsbeleid aan te passen of nieuw beleid te ontwikkelen. In deze brief is aangegeven dat als vervolgstap een set indicatoren wordt uitgewerkt.

Type besluit: GS-vergadering